Vestvatn må leve videre

Bodø Høyre er helt klare på at Vestvatn alpinanlegg må leve videre. (foto: Vestvatn.no)

La det først være sagt: Bodø Høyre er helt klare på at Vestvatn alpinanlegg må leve videre. Det er viktig for at Bodø – og salten-kommunene forøvrig – fortsatt skal fremstå som attraktive kommuner å flytte til, og ikke minst er det avgjørende for å holde liv i Misværbygda. Særlig gjennom vinterhalvåret hvor anlegget er et nødvendig trekkplaster som sørger for omsetning i næringslivet i bygda. Alpinanlegget er en vesentlig forutsetning for å trygge arbeidsplassene og bosettingen i Misvær.

Saken om utvidelsen av Vestvatn alpinanlegg har med tiden utviklet seg til å bli et vepsebol få politiske partier har valgt å stikke hånden i, tross stor pågang fra ulike interessenter i Misvær. Det er valgår og i en sak som har fullstendig låst seg, er det knapt noe parti som er bekvem med å mene noe som helst som kan frastøte viktige velgere. Det vitner stillheten om.

For Bodø Høyres del har saken vært tema under mange møter og forhandlinger både internt, og med offisielle og uoffisielle parter fra Misvær. Vår linje har hele tiden vært å søke å finne en fredelig løsning som ikke krenker noen av partene, i det som nå har tatt form av en tofronts konflikt uten nevneverdige utsyn for snarlig løsning. Det er svært beklagelig, men det er fortsatt håp etter vårt skjønn.

Noen hevder bastant at løsningen ligger i en ekspropriasjon og at valget nå står mellom det og avvikling av alpinanlegget. Det er ikke tilfelle. Anlegget er inne i en kritisk fase og har betydelige behov for fornying og oppgradering, bl.a. trengs det en ny heiskabel. Gjøres ikke dette vil anlegget ikke kunne være i drift kommende sesong. Tid er med andre ord en kritisk faktor, og nettopp tidsaspektet utelukker ekspropriasjon.

Å føre en ekspropriasjonssak løser ingenting, da den vil trekke ut i tid og tidligst gi en avklaring om 1 til 2 år, etter de nødvendige runder i rettsvesenet som vil komme, som følge av et slikt vedtak. I løpet av denne tiden vil anlegget ikke ha midler til å foreta de nødvendige investeringer for å innfri sikkerhetskravene for drift, og derfor antagelig måtte avvikle. Ekspropriasjonssak vil med andre ord mest sannsynlig føre til avvikling, og er derfor først og fremst et spøkelse for anleggets fremtid, ikke grunneierne.

Stridens kjerne dreier seg om hvorvidt leieavtalen mellom idrettslaget og grunneierne skal vare i 25 eller 40 år. Det første er grunneiernes tilbud, det andre er Idrettslagets krav. Kravet dreier seg om at det er en forutsetning for anlegget skal kunne motta 1.8 mill i spillmidler.

Det andre stridspunktet dreier seg om tilgang til Yttervatnet som vannkilde for snøproduksjon. Idrettslaget ønsker tilgang, mens grunneierne mener dette vil virke ødeleggende for naturområdet. Tilgang til en alternativ vannkilde vil medføre økte kostnader på mellom 0.3– 1.8 mill. Matematikken er med andre ikke vanskeligere enn at skal vi få til en avtale med grunneierne, må en finne mellom 2.1 og 3.6 mill. en annet sted for å imøtekomme deres krav. Det er ikke umulig.

Den viktigste pengepotten ligger i 10.5 mill. DA-midler. Her stilles det ikke noe krav om lengde på leieavtale, bare at det er en på plass en avtale innen utgangen av året. Disse faller med andre ord ikke bort, om en imøteser grunneierne på deres punkter og finner alternativ finansiering på de resterende midlene. Kjøres en ekspropriasjon kan man vinke disse farvel, da en slik sak ikke vil være avgjort før årsskiftet.

Saken ser nå ut til å kanskje dukke opp i formannskapet i august, før valget. Dog er dette fortsatt uavklart. Gjør den det er det opp til sittende posisjon å avgjøre utfallet av saken. Går de for ekspropriasjon betyr det kroken på døren for Vestvatn. Det må vi unngå.

Når vi har vunnet valget, vil Høyre på vår side søke å finne en løsning som gjør at anlegget får gjort de nødvendige investeringer og kan være i drift kommende skisesong. Vi ønsker å finne en alternativ finansieringsløsning for de spillmidlene som vil falle bort ved en ev. inngåelse av en 25 års leieavtale, og videre se på muligheten for å få på plass en alternativ vannforsyning til snøproduksjon. Og slik sikre et kompromiss partene kan leve med.

Dette er den eneste løsningen som vil føre til at bakken kan fortsatt kan være et felles gode for folk i Bodø og Misvær, både nå og i fremtiden.

Ellen Belsom og Daniel Bjarmann-Simonsen

Bodø Høyre 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: