En verden av fisk

Vi er snart ubegripelige 7 milliarder mennesker på jorden og innen 2050 vil vi telle 9 mrd. Alle skal vi ha mat, alle skal vi leve liv utenfor fattigdom. Det kommer ikke av seg selv, men lille Norge er en betydelig del av løsningen.

For litt siden var jeg på Landsdelsutvalgets (LU) konferanse i Tromsø om nordområdepolitikk for fiskerinæringen. Det var en faglig bredt sammensatt og god konferanse som reiste mange viktige problemstillinger og utfordringer i fiskerinæringen. Den satte tankene i sving.

Det har de siste årene blitt mer og mer populært å snakke om Norge som kunnskapsnasjon, og at vi må forberede oss på å omstille oss fra å være en råvarebasert økonomi til å bli en kunnskapsbasert økonomi. Det er det reneste sludder, og de som hevder det kan umulig ha tatt turen utenfor sin lokale bomring. Vi er, og vil også i fremtiden skape de største verdiene i råvarebaserte næringer, men at kunnskap blir en langt større del av næringsgrunnlaget vårt kan vi alle være enig om. Det dreier seg ikke et enten eller, men et både og.

Det spises 37 millioner sjømatmåltider fra Norge over hele verden, hver dag. Etterspørselen har eksplodert. Vi forventer en årlig vekst i etterspørsel i verden på hele 5%, eller 100 nye oppdrettskonsesjoner, hvert år! Vi er snart ubegripelige 7 milliarder mennesker på jorden og innen 2050 vil vi telle 9 mrd. Alle skal vi ha mat, alle skal vi leve liv utenfor fattigdom. Det kommer ikke av seg selv, men lille Norge er en betydelig del av løsningen.

Fangstnæringen er viktig, men avhenger av fiskebestandenes størrelser og dekker derfor ikke alene matbehovene i verden. Havbruket, den blå åkeren, er fremtidens matfat.

Fiskeriene har en eksportverdi på over 40 mrd. Noe som er nok til å betale for ca. 290.000 heltidsbarnehageplasser, hvert år. Havbruket står for en god halvpart av dette og vokser, raskt. Havbruket gir 3 ganger så store ringvirkninger tilbake til lokalsamfunnet som fangsnæringen og slipper ut langt mindre CO2 i produksjon per måltid fisk. Med andre ord, fordelene er påtagelig mange, men utfordringene er også til stedet.

De fleste er godt kjent med rømnings- og luseproblematikken, for å nevne noe. Men det kan løses. Næringen påla nylig seg selv en 12-punkts forpliktende liste med konkrete tiltak for å løse de store utfordringene næringen står overfor. Denne overleverte de Fiskeriministeren 5. april i år. Den vitner om at næringen er sitt ansvar bevisst. Det lover godt.

Norge er verdensledende på havbruk og har de siste årene bidratt til å sette i gang store prosjekter i sydøst-Asia og sydamerika. Per i dag er det ingen næringer som er i stand til å produsere sunn mat på en bærekraftig og miljøvennlig måte, og samtidig holde tritt med befolkningsutviklingen, det gjør havbruksnæringen. Fremtidsutsiktene er nærmest ubegrensede.

Det sier seg selv at Norge alene ikke kan mette verdens matbehov ved egen produksjon, men vi kan bidra til at andre egnede land får i gang egen produksjon til eget forbruk og eksport. Det tjener alle på.

Norge kan bidra med både kunnskap, teknologi, råvarer og markedsadgang. Verdens matbehov kan imøtekommes, veksten i produksjonslandene vil føre til mindre fattigdom og økt velferd. Alt med utgangspunkt i Norges suksess. Det er virkelig internasjonal solidaritet. Det, uten avlat.

Havbruksnæringen er en fremtidsrettet næring som elegant balanserer Norges næringsgrunnlag til å være basert både på kunnskap og råvarer, felles for begge er at de må eksporteres. Men skal vi få til det, må de byråkratiske skrankene bygges ned og den miljøpolitiske motstanden bekjempes med fakta, slik at næringen også høster hyllest fra vanlige folk og ikke bare i politiske festtaler.

Jeg ser lyst på fremtiden, får den bare slippe til.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: