Ran på høylys dag

Fylketrådet i Nordland. F.V. Arve Knutsen, Trud Berg, Odd Eriksen, May Valle, Marit Tennfjord.

I forrige uke overrumplet Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF), politikere og næringslivsfolk i Bodø, da han uten forvarsel på et møte i DA-Bodø, slo fast at Fylkesrådet ønsker å legge ned Programstyret i DA-Bodø og overta den bevilgende myndighet selv. 

DA-Bodø er en ordning hvor næringslivet i Bodø, betaler høyere arbeidsgiveravgift enn andre nordlandskommuner. Disse midlene utgjør årlig i underkant av 150 millioner kroner. Midlene overføres fylkeskommunen hvor Bodøs næringsliv, Bodøpolitikere og fylkespolitikere går sammen og finner gode investeringsformål for å bygge og styrke regionen.

Nå ønsker altså Fylkesrådet å kaste ut næringslivet og Bodøs lokalpolitikere for å få satt hele pengesekken under fylkeskommunal kontroll. Dette kan ikke betraktes som annet enn et ran på høylys dag.

Det er åpenbart at næringslivet og Bodøs folkevalgte ikke alene skal kunne treffe beslutninger om penger de bidrar med til fellesskapet, men da de faktisk bidrar med mer enn andre kommuner, er det åpenbart at de bør få være med å påvirke beslutningene som tas. Næringslivet kjenner samfunnet fra en annen side, og har betydelig andre innfallsvinkler enn politikere, at de da kan møtes i dialog for å treffe bedre beslutninger, bør se på som positivt, signalet fra Fylkesrådet tyder på at de holder seg selv for bedrevitende å være.

Det synes som at begrunnelsen for at Fylkesrådet skal tilrøve seg DA-midlene, er at det har funnet sted bevilgninger som ikke var i tråd med de føringer som er gitt, bl.a. støtte til Bodø/Glimt. Om så skulle være tilfelle, er denne reaksjonen likevel hinsides enhver fornuft. Å bytte ut deler av styret, eller kanskje mer naturlig – å legge mer klare retningslinjer – burde holdt i massevis.  

DA-styret har behandlet hele 340 saker i perioden 2007 – 2009 hvorav kun 2 saker kan antas å være i strid med statsstøtteregelverket, noe som åpenbart ikke underbygger Fylkesrådets begrunnelse om at det er for lemfeldig bruk av midlene som har utløst deres maktkupp.

Begrunnelsen blir ikke mindre paradoksal ved det faktum at Programstyret i dag allerede er ledet av Fylkesråd for Utdanning, Trud Berg (AP), som dessuten har med seg Fylkesråd for Kultur og Miljø, Marit Tennfjord (SV) samt Fylkesråd for Samferdsel, May Valle (V.) Disse menneskene har altså vært en del av det styret som angivelig skal ha handlet utenfor sitt mandat, de samme skal nå konsentrere makten til seg selv i Fylkesrådet. Jeg levner dem ingen troverdighet i deres argumentasjon for dette. Det handler ikke om sterkere folkevalgt styring, men om mer makt på egne hender.

DA-styret har i dag politisk flertall, det betyr at det er først og fremst politikere og ikke næringsliv som fatter de endelig beslutninger. Denne modellen imøteser i stor grad behovet for sterk folkevalgt styring, forskjellen er den at næringslivet er representert og ikke minst at Bodøs folkevalgte har et ord med i laget. Skal all makt legges til Fylkesrådet, vil Bodøs borgere tape på dette.

I regjeringens redegjørelse for Stortinget 12. Juni 2006, ble det slått fast at <<Regjeringen er opptatt av at det legges til rette for at næringslivet kan være en sentral premissleverandør i utformingen av tiltak som midlene benyttes til. Også samfunnsaktører som kommunene og FoU- og universitets- og høyskolemiljø er aktuelle i denne sammenhengen…>> Fylkesrådets forsøk på å stenge disse ute, ivaretar ikke ordningens intensjoner. Det er i strid med regjeringens føringer.

Ordfører i Bodø, Odd Tore Fygle, har vist seg fullstendig handlingslammet i denne saken, og ikke tatt Fylkesrådet til motmæle. Han er Bodø borgernes fremste representant, og er forpliktet til å kjempe Bodøs sak. Likevel har han ikke gitt lyd fra seg. Veier hensynet til gemyttligs stemning innad i partiet tyngre enn hans ansvar overfor Bodøs borgere?

Fylkesrådet har ikke inkludert andre parter i prosessen hvor de har konkludert med at de selv, best kan forvalte DA-midlene. Dette er ikke i tråd med føringene om samhandling mellom næringsliv og offentlige myndigheter.

Dette er en udemokratisk makterklæring av dimensjoner, og i ytterste konsekvens et nådestøt for ordningen når den skal søkes videreført i 2013. Det kan ikke engang Fylkesrådet være tjent med.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: